Podciąganie sztangi wzdłuż tułowia – ćwiczenie podwyższonego ryzyka

Stosunkowo często spotykamy się z osobami, które ćwiczą na siłowni i borykają się z bólami barków. Staramy się wówczas przeanalizować, co może być nie tak, i niezwykle często rozwiązaniem zagadki okazuje się ćwiczenie zwane – straight bar upright row.

Straight bar upright row

Straight bar upright row – źródło: kisspng.com

Co to jest straight bar upright row?

W nomenklaturze polskiej ćwiczenie to znajdziemy pod nazwą „Podciąganie sztangi wzdłuż tułowia”. Już sama nazwa wskazuje, jak wygląda ruch w tym ćwiczeniu, jednak dla przyzwoitości krótko przedstawimy prawidłowe wykonanie:

„Stojąc prosto, złap prostymi ramionami sztangę nachwytem na szerokości barków. Z tej pozycji podciągnij sztangę pod brodę, prowadząc szeroko łokcie. Następnie wróć do pozycji wyjściowej”

Anatomia początkiem i końcem zagadki

W celu rozwikłania zagadki musimy bliższej przyjrzeć się anatomii stawu ramiennego.  Kluczowymi elementami będą w tym przypadku mięsień nadgrzebieniowy oraz wyrostek barkowy łopatki (akromion).

Mięsień nadgrzebieniowy biegnie od dołu nadgrzebieniowego łopatki poprzez  przestrzeń pod wyrostkiem barkowym, aż do guzka większego kości ramiennej.

Mięsień nadgrzebieniowy

Mięsień nadgrzebieniowy – źródło: cram.com

Owa przestrzeń jest fizjologicznie zwężona u części ludzi, co znacząco zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia dolegliwości bólowych barku. Idealnie ukazuje to poniższa rycina. Niebieskie kółko symbolizuje miejsce dla ścięgien oraz kaletki. Gdy miejsce to jest zbyt małe, może dochodzić wówczas do tzw. zespołu ciasnoty podbarkowej.

Rodzaje wyrostka barkowego łopatki

Rodzaje wyrostka barkowego łopatki – źródło: murdochorthopaedic.com.au

Wykonując podciąganie sztangi wzdłuż tułowia, wraz z przemieszczeniem sztangi ku górze, zwiększa się rotacja wewnętrzna przedramienia. Skutkiem czego guzek większy kości ramiennej (czyli przyczep mięśnia nadgrzebieniowego) skierowany jest w stronę wyrostka barkowego. Jednocześnie dochodzi do odwiedzenia ramienia, co powoduje znaczące zmniejszenie odległości między przyczepem, a akromionem. Jeżeli ćwiczenie wykonuje osoba z fizjologicznie zmniejszoną przestrzenią – uszkadzanie przyczepu/ścięgna  mięśnia nadgrzebieniowego jest bardziej niż pewne.

Świetnie obrazuje i wyjaśnia to poniższy film przygotowany przez: Muscle&Motion

I Voila! Zagadka bólu barku rozwiązana.